Gerçek Zamanlı Erişim Haritası

OKÜ Açık Erişim Sistemi; OKÜ tarafından doğrudan yada dolaylı olarak desteklenen ve OKÜ personeli tarafından oluşturulan tüm akademik çalışmaları bir araya getirerek paylaşımını sağlar. Oluşturulan bu açık erişim sistemi ile uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır. Bu sistem ile OKÜ çalışanları tarafından oluşturulan bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bölümleri, ders materyalleri, tezler, proje raporları, afiş ve video kayıtları, kütüphane koleksiyonunda bulunan nadir eser vb. yayınlar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulması, kaynakların uluslararası indekslerde yer almasını sağlar.

|| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi || Kütüphane || Açık Erişim Politikası || Açık Erişim Hakkında || Kullanım Klavuzu ||

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Araştırma Çıktıları | Scopus
Araştırma Çıktıları | TR - Dizin
Araştırma Çıktıları | Web of Science
Enstitüler
Fakülteler
Meslek Yüksekokulları
Rektörlük
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Yüksekokullar

Daha Fazla