Collections in this community

Recent Submissions

 • İstanbul’da bulunan kütüphaneler 

  Kılıçarslan, Zehra (TKD, 2017)
  1900'lü yılların başlarında, İstanbul'daki kütüphanelerin: nerede bulunduğu, kitap sayısı, kitapların nasıl kütüphaneye kazandırıldığı, hangi saatler arasında açık olduğu vb. bilgiler verilmektedir
 • Ankara vilayetindeki kütüphanelere dair 

  Kılıçarslan, Zehra; Altuğ, Emel (Türk Kütüphaneciliği, 2017)
  Çalışmada 1913yılında Ankara’da bulunan kütüphanelerin sayısı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Konaklama işletmelerinde stratejik yönetim süreci : yöneticiler üzerine bir araştırma 

  Türk, Murat; Kara, Ergün (2017)
  Bu çalışmanın temel amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde stratejik yönetim süreci ile ilgili işletme yöneticileri üzerine bir araştırma yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın ...
 • Gamification in libraries 

  Kılıçarslan, Zehra; Altuğ, Emel (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2018)
  With the technology age, life has started to flow much faster. While trying to keep pace with this rapid flow, sometimes you can become very bored with the necessary jobs, tasks, etc. in the fields of everyday life. This ...
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tanıtım Filmi 

  Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2019-07-11)
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tanıtım Broşürü 

  Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2017-07-11)
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 Yılı Bülteni 

  Türk, Murat (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi- Basın Halkla İlişkiler, 2019-07-12)
  Değerli okuyucularımız, Geleceğin yıldızı konumunda olan Üniversitemizde, öğrencilerimiz tarafından oluşturulan öğrenci kulüpleri sayesinde geçtiğimiz yıl birbirinden değerli etkinliklere imza attık. Dergimizin bu sayısında, ...
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı 

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2019-01-12)
  Stratejik Planın hazırlanmasında, stratejik düzeyin ön gördüğü katılım ve katkı temel alınmış, yönetici, öğretim elemanları ile tüm çalışanların katılımı sağlanmıştır. Kurum misyonu, vizyonu, amaçları, hedefleri ve ...